Vælg en side

Hvad er sociale medier? Din guide til succes.

INTRODUKTION

Introduktion til sOCIALE MEDIER

Sociale medier kan styrke dig og kan med fordel bruges både organisk og med annoncering

Over 2 milliarder mennesker benytter sociale medier på verdensplan – så mon ikke der er en stor sandsynlighed for, at din målgruppe også er tilstede der? Derfor er der god mulighed for at skabe en relation til din målgruppe på de sociale medier.

Vi giver dig her et indblik i arbejdet med sociale medier og hvordan en ordentlig indsats kan bidrage til vækst gennem leadgenerering, brandpleje og i sidste ende konverteringer.

KAPITEL 1

Hvorfor social media marketing?

I Danmark er ca. 2/3 af brugerne dagligt aktive på sociale medier. Der er altså god mulighed for at skabe kommunikation, der både rammer og bliver set af din målgruppe.

Men sociale medier kan også være en jungle – skal jeg bruge Facebook, Instagram, Snapchat, LinkedIn, Twitter, Youtube eller noget helt andet?

Der er klare fordele og ulemper ved de forskellige platforme. Og måden hvorpå man bør skabe og målrette indhold fungerer på helt forskellige måder. Men tør man dedikere tiden til at lave en gennemført social medie taktik kan det skabe stærke resultater.

Fordelen med sociale medier er at man skaber indhold, der rammer der hvor målgruppen er tilstede. På mange af platformene kan man endda lave annoncering der er enormt præcis, hvilket gør at vi kan være meget skarpe med vores markedsføringskroner.

Ulempen eller udfordringen er, at hvis vi ikke er tilstede, så er konkurrenten det formentlig. Og laver man ikke en gennemarbejdet indsats, så stjæler konkurrenten formentlig nogle af vores potentielle kunder.

Så om vi elsker eller hader det, så er vi som virksomhed nød til at være tilstede. Også selvom vi er en B2B virksomhed. Medarbejdere er mennesker der benytter sociale medier på samme måder som alle andre, så derfor kan B2B virksomheder selvfølgelig også have succes med sociale medier.

ANNONCERING PÅ SOCIALE MEDIER

Med sociale medier fokuserer vi på:

At optimere annoncering, så der konstant genereres leads og kunder

At skabe indhold, der stjæler din målgruppes opmærksomhed

Målrette mod relevante målgrupper og måle på effekten af indsatsen

Organiske opslag

Sociale medier tilbyder en række gratis værktøjer. De sociale medier gratis redskaber kan du frit afbenytte til reklamering af din virksomhed og bygge et social netværk op omkring.

Du kan blandt andet gør opmærksom på din virksomhed gennem opslag, deling af opslag og engagere dig i opslag og kommentarer.

Organisk social media marketing er en god måde at komme i gang med sin tilstedeværelse sociale medier – både for B2C og B2B virksomheder.

Betalt annoncering

Fordelen med sociale medie annoncering er at man skaber indhold, der rammer, der hvor målgruppen er tilstede. På mange af platformene kan man endda lave annoncering der er enormt præcis, hvilket gør at du kan være meget skarp med dine markedsføringskroner.

Betalte annoncering er målrettet specifikke modtager, som du kan definere ud fra din målgruppe. Og din målsætning for annoncen afgører, om du vil øge trafik, engagement, klikrate eller andet fra dine modtagere.

Social medie annoncering er den bedste måde at øge din ROI på. Med annoncer kan du i højere grad øge opmærksomheden på dit brand, fordi de er målrettet brugere med præcis den interesse, du angiver.

Betalt annoncering giver dig også mulighed for at evaluere din indsats og forstå din brugers adfærd.

KAPITEL 2

Hvordan arbejder vi med sociale medier?

Hos Itch ser vi ikke sociale medier som et enkelt stående redskab, men som et middel i en content marketing tilgang. Vil man skabe succes på de sociale medier, er det i vores øjne derfor vigtigt med en grundig forundersøgelse af målgruppen og målsætningen.

Derudover er det vores vigtigste prioritet at have en klar forståelse for din virksomhed, så vi skaber resultater der faktisk lever op til jeres visioner og værdier. Det har indflydelse på hvilket medie vi bør benytte og hvordan vi bør benytte det.

forbindelse med annoncering er der stor forskel på mulighederne – og hvordan deres annoncering fungerer rent teknisk. Derfor er dette også en overvejelse der er vigtigt at inddrage. Ved at sætte en klar målsætning, have et skarpt billede af målgruppen og en god forståelse af din virksomhed, hjælper vi med at skabe en klar strategi der giver resultater.

For os er målet altid at skabe relevant indhold der skaber indtryk. Altså indhold der rammer målgruppen med et budskab, der rent faktisk er interessant og samtidig skaber de mål vi søger at opnå.

Måling og sociale medier

Derudover er måling et vigtigt parameter i arbejdet med sociale medier. Med den korrekte opsætning kan man med sociale medier skabe enormt mange relevante målestoksforhold – som viser effekten af vores indsats. Det er med til at konstant give læring om hvilket indhold der fungerer og hvornår man har skudt skævt.

sociale-medier-maaling

Download vores social media kalender

Har du også svært ved at styre, hvornår du skal poste på de sociale medier? Med vores social media content kalender får du overblik over hvornår og hvad du skal poste på hvilke medier.

Social media kalender - ipad

KAPITEL 3

Naturlovene på de sociale medier

E-mail marketing har længe været set, som et klassisk værktøj i outbound marketing. Men med et skiftende fokus fra at “spamme” modtageren, til at levere relevant indhold, der underholder og engagerer modtageren, har e-mail marketing sikret sin fortsatte succes. Sammensat med inbound marketing er e-mail marketing en af de stærkeste værktøjer, til at lede nye leads gennem tragten og sikre nye kunder. Hvordan denne proces foregår uddybes i dette kapitel.

§1 Loven om synlighed

Tal og du vil blive fundet

Tag initiativ og skab indhold. Der er mange måder at være synlig på online – både gennem billeder, video, tekst og dialog.

Du råber ikke ind i en væg. På de sociale medier er der stor sandsynlighed for at nogen bemærker dig – om det så er dit eget netværk eller fremmed.

Vil du gerne have opmærksomhed hurtigt, så vær aktiv og synlig på forums og i dialoger, der er relateret til dit emne.

Husk tone of voice!

§2 Loven om spredning

Vejen  gennem dem du allerede har

Brug dit netværk og plej dine følgere med værdifuldt indhold.

Tryk blandt andet på dine følgeres subtile lyst til at dele med deres netværk.

§3 Loven om værdiudveksling

Jo mere du giver af værdi – desto mere kan du trække ud af værdi

Karma eksisterer også på nettet – og i mere håndgribelig form, fordi det kan dokumenteres. Følgere og konverteringer afslører successen af det indhold vi skaber.

Inspirere dine følgere og skab værdi, som de har lyst til at dele med deres netværk.

Hos Itch Marketing bruger vi filosofien bag inbound marketingsom våben til at skabe værdi.

88% af alle virksomheder, der benytter sociale medier, har svært ved at måle på resultaterne.

KAPITEL 4

Typiske fejl på sociale medier

Manglende strategi

En manglende social mediestrategi er ofte den sten på vejen, der forhindrer en virksomhed i at opnå succes.

Din social mediestrategi sætter rammerne for og arbejdet med social media marketing.

I samme ombæring misser virksomheder også kendskabet til deres målgruppes digitale profil. Beskrivelsen af din målgruppes demografi og adfærd er sikkert defineret, men er kender du din målgruppes digitale adfærd?

Målgruppen er alfa omega i social mediemarketing. Husk det er det sociale i social media marketing der er i fokus. Målet er engagement og konverteringer. Derfor er det vigtigt at vide hvad din målgruppes interesser er, så du kan engagere dem.

Dine følgeres feed bliver mere værdifuldt, når du kender dem. Dit arbejde bliver ligeledes nemmere, fordi du kender din engagerede følgeres adfærd.

Uafklaret tone-of-voice

Mennesker snakker med mennesker – ikke virksomheder. En klar tone of voice styrker troværdigheden og formålet med budskabet.

Tone of voice er det stærkeste værktøj, du kan bruge til at skille dig ud på.

Dine følgere på sociale medier kan have svært ved at forstå dit budskab og tilgængelighed, hvis der er flere forskellige tone of voices.

Styrk din tone of voice ved at lave nogle retningslinjer for indholdet. Nedfæld tre ord stærke ord der beskriver virksomhedens adfærd på de sociale medier.

Når din tone of voice for dit indhold er lagt skal den også udleves. Ikke kun i opslag, men også kommentarer.

Tydeliggør overfor dine følgere, hvilken relation du lægger op til, og hvad formålet med din tilstedeværelse er – også i kommentarerne.

Stilhed dræber din følgeres engagementet. Hvis der ikke er nogen at snakke med, hvorfor så engagere sig?

Dyrk derfor også din virksomheds tone of voice i kommentarfeltet.

Hyppigheden af opslag

Der er delte meninger om, hvor tit man skal poste. Én ting er sikkert – for mange opslag virker som spam, for lidt skaber tvivl om virksomhedens eksistens og relevans for brugeren.

Løsningen er individuel afhængig af din virksomheds branche, formål på sociale medier og følgere. Afprøv forskellige flows og test, hvordan dine følgere reagerer.

Halvfærdig profil

Din profiltekst er altafgørende for at sætte en tone of voice – og afgørende for din succes. I få vendinger kan du oplyse dine brugerne om deres udbytte ved at følge dig.

I din profiltekst, giver du dit førstehåndsindtryk. Inkluder bl.a. følgende:

  • Keywords – så din virksomhedsprofil nemt kan findes
  • Tydeliggør dit brand

Dit formål – giver du information, nyheder eller er side et sitekick til kundeservice?

70% af alle marketingsafdelinger peger på konverteringen af leads til kunder som deres topprioritet.

KAPITEL 5

Processen for dit arbejde på de sociale medier

Social mediestrategi er bærende for en succesfuld social medie marketing proces. Der er forskellige tilgange til social medie strategier. Nedenfor giver vi et bud på en social medie proces – læs mere her.

Step 1

Formuler social media marketing målsætninger der løser din virksomheds største udfordringer.

Step 2

Formuler din målgruppes digitale profil

Step 3

Formuler din social medie målsætning – øget trafik, øget klikrate, øget engagement eller andet.

Step 4

Undersøg din konkurrence på de sociale medier

Step 5

Opbyg og skab varieret indhold baseret på din målgruppe(r), tone of voice og værdiskabelse.

Step 6

Kommunikér med dine følgere

Step 7

Analyser og evaluer dine indsatser og optimer.Kommunikér med dine følgere
Hos Itch ser vi ikke sociale medier som et enkelt stående redskab, men som et middel i en content marketing tilgang.

Vil du skabe succes på de sociale medier, er det i vores øjne derfor vigtigt med en grundig forundersøgelse af målgruppen og målsætningen. Derudover er det vores vigtigste prioritet at have en klar forståelse for din virksomhed, så vi skaber resultater der faktisk lever op til dine visioner og værdier. Det har indflydelse på hvilket medie du benytter og hvordan du benytter det.

I forbindelse med annoncering er der stor forskel på mulighederne – og hvordan deres annoncering fungerer rent teknisk. Derfor er dette også en overvejelse der er vigtigt at inddrage.

Målet er altid at skabe relevant indhold der rammer målgruppen med et budskab, der rent faktisk er interessant og samtidig skaber de mål du søger at opnå.

VIL DU HØRE MERE OM DINE MULIGHEDER MED SOCIAL MEDIA?

 

Inbound Marketing tilgangen benyttes af ledende virksomheder – både på globalt plan og i Danmark. Det er fordi, det fungerer! Vi tager gerne en snak om hvilke ydelser, der er relevante for din virksomhed. Book et møde og kom igang med det samme.